Ultima actualziare: 25 ianuarie, 2022

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

  Societatea Romana de Medicina Sportiva este  societatea care operează site-ul www.sroms.ro.

  În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Societatea Romana de Medicina Sportiva (denumită în continuare “SRoMS” sau “Noi”) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

  Pentru scopurile acestei note de informare, Societatea Romana de Medicina Sportiva este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Societatea Romana de Medicina Sportiva.

  Noi, cei de la Societatea Romana de Medicina Sportiva, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

  Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi, orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

  Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

  Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

 • Responsabil cu protectia datelor

  Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)

  • Adresă corespondență: Sediul în Str. Ionel Perlea 10, Sector 1, Bucuresti
  • Adresă de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

  Datele cu caracter personal  referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele  obținute direct de la dumneavoastră sau  rezultate  în urma  prestării  serviciilor si includ urmatoarele tipuri de date.

  • Detalii personale, cum  ar fi: nume;  prenume; sex;  data  naşterii/  vârsta; înregistrări video (în incintele noastre unde  avem  instalate  camere CCTV de  supraveghere video acestea sunt  indicate  prin semne la vedere); cod numeric personal  (CNP);
  • Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
  • Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau  al cardului bancar (poate  fi altul decât dumneavoastră daca  altcineva a efectuat  plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data  de la care cardul bancar este  valabil; data  expirării cardului bancar.
  • Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca  angajat;  număr legitimaţie
  • Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/  neasigurat, asigurator  (in cazul asigurarilor private).
  • Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi:
  • evidențe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi;
  • Detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.
  • Date necesare feedbackului la un comentariu la finalul unui articol publicat pe siteul nostru. https://sroms.ro/blog/ .
  • Date necesare pentru transmiterea de mesaje de marketing.

  După cum reiese din lista de mai sus,  este  posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, date de contact ale rudelor dumneavoastră sau ale colegilor. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau  pe  care  le putem  identifica, vom trata  aceste informații drept  date  cu caracter personal  ale  acelor  persoane şi le vom  acorda şi lor protecţia  necesară. Vom respecta însă  cu  strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru  a respecta obligația noastră de  secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

 • SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

  Pentru membrii asociatiei, dar si participantii din cadrul evenimentelor organizate de primim din partea  dvs.: nume; prenume; cod numeric personal  (CNP); date  de contact (telefon si / sau email).

  Cele mai multe informatii le avem insa de la dumneavoastra atunci cand va inregistrati in baza noastra de date. Incercam  in mod  constant sa  pastram datele  dumnevaoastra cat  mai  corectă si la zi. Pentru  aceasta desfasuram in mod continuu o companie de strangere si actualizare  a datelor dumneavoastra.

 • TEMEIURILE  PE BAZA CĂRORA  PRELUCRĂM  DATELE DUMNEAVOASTRĂ

  Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)

  • Prelucrăm datele  dumneavoastră cu  caracter personal, altele decât datele  sensibile,  pentru  a putea  încheia  o comanda din partea dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviicile noastre).
  • Putem prelucra  datele   dumneavoastră pentru  îndeplinirea  obligaţiilor noastre de  arhivare,  a  obligaţiilor de  a comunica unor autorităţi publice, la cerere,  anumite informaţii sau a altor obligaţii legale, conform articolului .6(1)(c) din RGPD.
  • Sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care  vă comunicăm informatii necesare pentru  protejarea starii dumneavoastre de  sanatate sau ca sa imbunatatim calitatea si relevanta serviciilor noastre, de pe sectiune de contact de pe siteul nostru, conform art .6(1)(f) din RGPD.
  • Prelucram date datele dumneavoastră ca sa va putem informa despre noutati in ceea ce priveste ofertele si solutiile noastre, (marketing), in baza consimtamantului Dumneavoastra,

  Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal

  Având  în vedere  specificul  activităţii noastre (prestare  de  servicii medicale),  este  normal  să  colectăm sau  să prelucrăm  si datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.

  Vom realiza aceste prelucrări pe baza  următoarelor  temeiuri legale:

  • Atunci când prelucrarea este  necesară în scopuri  legate  stabilirea unui diagnostic  medical,  de  furnizarea de  asistenţă medicală  sau  socială  sau  a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor  şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, conform art .9(2)(h) din GDPR.
  • Atunci când prelucrarea este  necesară în scopuri  legate  studii clinice de specialitate, conform art .9(2)(j) din GDPR, in baza consimtamantului Dumneavoastra.
  • Putem prelucra  datele  dumneavoastră și  în situații de  urgență   medicală  sau  alte  situații în care  vă  aflați în incapacitate (fizică sau  juridică) de a consimți la prelucrare,  putem  prelucra  datele  dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice), conform art .9(2)(c) din GDPR.
  • În cazuri urgente, poate  fi necesar să  prelucrăm  datele  dumneavoastră medicale  din motive de  interes  public în domeniul  sănătăţii  publice;  de  exemplu:  protecţia  împotriva ameninţărilor  transfrontaliere  grave  la adresa  sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă  a asistenţei  medicale  şi a medicamentelor sau  dispozitivelor medicale,  în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României, art .9(2)(i) din GDPR.
  • În situația în care  între dumneavoastră și noi apar  diferende  pe  care  nu  le putem  soluționa  împreună  pe  cale amiabilă, este  posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora  s-a decis  un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM  DATELE  CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRĂ

  Scopurile pentru care prelucrăm  date  cu caracter personal  referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

  • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor  noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre  institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
  • Îndeplinirea obligaţiilor noastre Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale  cu  privire la arhivare,  sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
  • Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră  inclusiv înregistrarea   plăților efectuate  de  altă  persoană in numele  dumneavoastra;  recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate  în recuperarea de creanţe – detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor  cu privire la dumneavoastră); restituirea  unor sume  de  bani către dumneavoastră; transmiterea de  notificări; trimiterea  în instanţă;  elaborarea de  rapoarte financiare/  operaţionale, a rapoartelor  de activitate şi emiterea  situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.
  • Soluţionarea disputelor. Formularea de  cereri  şi de  apărări  înaintea  autorităţilor publice  şi a  altor entităţi care soluţionează dispute.
  • Sondaje: Realizarea de  sondaje şi adresarea de  întrebări  către  dumneavoastră cu  scopul  de  a  obţine  opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.
  • Îmbunătăţirea produselor şi  a  Identificarea  potenţialelor  probleme   cu  privire la serviciile noastre existente  în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră.
  • Supravegherea locațiilor noastre conform  dispozițiilor    Sistemele   CCTV  montate  pentru supravegherea spațiilor.
 • CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

  Ca regulă, nu divulgăm datele  dumneavoastră către  alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România).

  În anumite situații, este  însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către  alte persoane fizice sau juridice.

  Din păcate nu este  posibil să  vă oferim la acest moment  informații precise  cu privire la identitatea  exactă  a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil, în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

  • Autorități publice din orice  domeniu, din România  sau  din străinătate (în special  autorități publice  în domeniul sănătății din România: Casa  Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord  cu legislația aplicabilă.
  • Asigurători din România sau din alte state – în legătură  cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.
  • Contabili, auditori, avocați, aceștia sunt obligați printr-o lege sau prin contractul  încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea  datelor dumneavoastră.
  • Medicii colaboratori si alti furnizori  de  servicii  medicale; fiecare  dintre aceştia  fiind obligaţi prin lege sau  prin contractul  încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea  datelor dumneavoastră .
  • Agentii de marketing sau publicitate

  Atunci  când   folosim  o  persoană fizică  sau   juridică  drept   persoană împuternicită  pentru   prelucrarea  datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura  că  aceasta a încheiat un act  scris  cu noi prin care  își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal  le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu  caracter personal   numai  potrivit instrucțiunilor  noastre scrise  pe  care  i   le-am  furnizat  în prealabil  și  de  a  (ii) implementa  efectiv măsuri pentru  protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura,  de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru  aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția  datelor cu caracter personal.

 • CUI ȘI ÎN CE CONDITII VOM TRANSFERA DATELE DVS. IN AFARA UE

  În acest moment  nu transferăm  și nu intenționăm să transferăm  datele dumneavoastră cu caracter personal  sau o parte dintre aceastea către  alte companii, organizaţii sau persoane din state  terţe CARE NU FAC PARTE DIN SPATIUL EUROPEAN.

  Dacă va fi necesar să transferăm  datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta.

  Pentru  cazuri  expres  stabilite,  in vederea efectuarii unor  analize specializate,  la solicitarea  expresa a pacientilor nostri, transmitem date  cu caracter personal  catre  centre  medicale din afara Romaniei, inclusiv SUA.

 • CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

  Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa  intre 6 luni si 10 ani în format  electronic si folosim  infrastuctura informationala proprie sau ale  altor  companii specializate.

 • SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

  In momentul de fata, lucram la optimizarea continua a unui Sistem de management al confidentialitatii datelor si implementam masuri adecvate tehnice si organizatorice, in urma unei analize de risc initiale. Suntem aliniati la cele mai bune practici de industrie in materie de managementul securitatii informationale.

 • CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

  În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare:

  • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele  dumneavoastră pe care le prelucrăm  sau le controlăm  sau  la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
  • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm  sau le controlăm.
  • Dreptul la ştergerea  datelor („dreptul  de  a  fi  uitat”). Aveţi dreptul  de  a  obţine  de  la noi  ştergerea  datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm  sau le controlăm.
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
  • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta  la prelucrarea datelor dumneavoastră de către  noi sau în numele nostru.
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm  sau le controlăm.
  • Dreptul la  retragerea  consimţământului. În  situaţiile  în  care   prelucrăm   datele   dumneavoastră  în  temeiul consimţământului dumneavoastră,  aveţi dreptul de a vă retrage  consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta  legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
  • Dreptul de a  depune o  plângere la  autoritatea de  Aveţi dreptul  de  a  depune o plângere  la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal  cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către  noi sau în numele nostru.
 • CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

  Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage  consimțământul, atunci când  vă prelucrăm  datele  pe baza  acestuia)  sau  pentru  a adresa orice întrebare  despre oricare dintre aceste drepturi sau   orice  prevedere  din  această  notă   de   informare  sau   despre  oricare   alte  aspecte  ale  prelucrării  datelor dumneavoastră de către  noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus  (Datele noastre de contact).

  Vom încerca  să  răspundem cât  mai rapid  şi complet  tuturor  întrebărilor şi preocupărilor  dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră.

  De asemenea, puteți exercita oricare intre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage  consimțământul, atunci când  vă prelucrăm  datele  pe baza  acestuia)  prin contactul DPoul-ul nostru. Totodată, în recepția clinicii noastre sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

 • CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZATI DATELE

  Nu aveți o obligație de a ne furniza datele  dumneavoastră cu caracter personal  pe care  le-am menţionat  în acest document. Cu toate  acestea, dacă  nu ne oferiți datele  menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 • INEXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

  Respectul  nostru   pentru   datele   dumneavoastră  include  faptul  că  le  acordăm  atenția  umană   necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale,  în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte   juridice cu  privire la  dumneavoastră sau  care  să  vă  afecteze într-un  mod  similar într-o  măsură semnificativă.

 • CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

  Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi produsele pe care le achiziţionaţi de la noi.

 • MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

  Este posibil să  modificăm  această notă  din când  în când.  În astfel de cazuri, vă vom informa în avans  şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea  aduce acestei note.

  Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru,  la link-ul următor: https://sroms.ro/politica-de-confidentialitate

 • CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I AM FOLOSIT ÎN  ACEASTĂ NOTĂ

  • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare  la supravegherea respectării  legislaţiei protecţiei  datelor  cu caracter personal. În România,  această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal  este  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  (ANSPDCP).
  • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal  sensibile/  date  sensibile): datele  cu caracter personal  care:  dezvăluie originea rasială sau  etnică,  opiniile politice, confesiunea religioasă sau  convingerile filozofice sau  apartenența la sindicate;  datele  genetice; datele  biometrice  pentru  identificarea  unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală  sau orientarea  sexuală  a unei persoane fizice.
  • Colaboratori: personal medical care aa încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.
  • Date cu caracter  personal:  orice  informații privind o  persoană fizică identificată  sau  identificabilă (denumită
  • „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă  poate  fi identificată,  direct  sau  indirect, în special  prin referire la un element  de identificare, de exemplu: nume,   număr de identificare, date  de localizare, identificator online, unul/mai  multe  elemente   specifice,  proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice,  economice, culturale  sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu,  în noțiunea  de date  cu caracter personal  sunt incluse următoarele: numele  și prenumele; adresa  de  domiciliu sau  de  reședință; adresa de  email; numărul  de  telefon;  codul  numeric personal  (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice  (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date  de geolocație. Categoriile de date  cu caracter personal  despre dumneavoastră pe care  le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
  • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate  datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele  cu caracter personal revine în primul rând    În relația cu  dumneavoastră, noi suntem  operatorul,  iar dumneavoastră  sunteți persoana vizată.
  • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care  prelucrează date  cu caracter personal  în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
  • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
  • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date  cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de  exemplu:  colectarea, înregistrarea,  organizarea, structurarea, stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, ștergerea  sau  distrugerea respectivelor   date  cu  caracter  personal/seturi de  date  cu caracter personal. Acestea sunt  doar    Practic,  prelucrarea înseamnă orice  operaţiune asupra datelor  cu caracter personal, indiferent dacă  prin mijloace automate sau manuale.
  • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic  European

   

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter pentru a fi la curent cu ultimele noutati din lumea Medicinei Sportive!

© 2023 - SRoMS. All rights reserved.
Powered by